Wyjdź z pudełka, myśl nieszablonowo

Pewnego dnia, podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, postawiono aplikantom zadanie do rozwiązania, które na długo utkwiło w ich pamięci. Poproszono ich aby wyobrazili sobie, że jadą samochodem w deszczowy wieczór, mijają przystanek autobusowy i widzą czekających tam...

Myśl i działaj nieszablonowo

Pragniemy podzielić się z wami tłumaczeniem jednego z ostatnich opublikowanych materiałów naszych przyjaciół z Francji.Jesteśmy pewni, że treść pozwoli wam zrozumieć bliskość celu i działań naszych ruchów. Uczestnicy ruchu oporu, interesującą sprawą byłoby oszacowanie...

Prawo stanowione, naturalne i suwerenność

Prawo naturalne jest dla żywych ludzi, a nie dla niesamodzielnych i leniwych w kwestii egzekwowania swoich przyrodzonych praw obywateli, uzależnionych poddańczo od fikcji prawnej utworzonej dla nich przez państwo korporacyjne pospołu z sądownictwem i systemem...

Publicznie czy prywatnie?

Każdy naturalny człowiek, mężczyzna i kobieta, rodzą się w sferze prywatnej. Natomiast państwo jest publiczne, tak więc jego urzędnicy państwowi oraz jego twory fikcji prawnej są w przestrzeni publicznej, w tym jego sztuczne osoby prawne. Człowiek, mężczyzna lub...

Bądź swoim suwerennym prawem

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak stać się suwerenem? Cóż, nie możesz, bo już jesteś suwerenny. Po prostu jeszcze tego nie wiesz.

JEDYNE PRAWDZIWE PRAWO | PRAWNIK LUDZI – David Adelman | Episod 4|

Krótki, ale esencjonalny wykład David’a Adelman’a znanego jako The People’s Lawyer. Dowiesz się z niego co jest podstawą uniwersalnego prawa naturalnego. https://youtu.be/aKIrZFX9r0Q

Znajdując połączenie

„Wyruszyliśmy, aby odkryć księżyc, jednak dopiero kiedy tam polecieliśmy, naprawdę odkryliśmy Ziemię. Zawsze lubię pokazywać ludziom obraz Ziemi z kosmosu. Nie ma granic. Nie ma polityki. Zastanów się nad tym przez chwilę. To piękna planeta. Sam fakt życia jest niesamowitym cudem.”

POZNAJ SWOJE PRAWA CZ. 3 | PRAWNIK LUDZI – David Adelman | Episod 3|

Rewelacyjny, trzyczęściowy wykład David’a Adelman’a, Brytyjczyka znanego jako The People’s Lawyer. W wykładzie między innymi dowiesz się: jak wyjść z iluzji prawniczego matrixa, odprogramować niekorzystne kody myślowe i stanąć w swoim prawie żywego człowieka.

Aikido świadomości

Ten komentarz kieruję wyłącznie do ludzi wybudzających się z iluzji fałszywych tożsamości, do boskich istot na Ziemii. Być może taka treść zdziwi wielu, ale ona nie jest do nich, mogą darować sobie dalsze czytanie. Nie interesuje mnie, czy treść drażni tych ostatnich,...

Razem możemy więcej

Akademia Suwerena jest, tak z całą pewnością można powiedzieć, wyrazem oczekiwań i inspiracji wspólnoty Ariów i Suwerenów skupiających się wokół platformy ariowie.com i projektu RPS.

Została powołana do życia na życzenie większości po przeprowadzonym głosowaniu na Radzie Suwerenów.

Prowadzona jest przez wolontariuszy, których bezpośrednim celem jest rozwijanie i rozprzestrzenianie świadomości Suwerena w środowisku Ariów oraz poza nim.

Jak realizujemy nasze cele?

 

  1. Przez propagowanie naturalnej, czystej i źródłowej, uniwersalnej wiedzy, wspomagającej kreowanie i utrzymywanie suwerennych postaw w przestrzeni (prywatnej) i publicznej (RODowej) człowieka.
  2. Przez inicjowanie i wspomaganie tworzenia, rozwoju i utrzymywania projektów Ariów i Suwerenów na drodze do ich samopoznania, i samostanowienia w naturalnej harmonii społecznej.
  3. Przez inicjowanie, wspieranie i organizowanie wielopoziomowej, i zróżnicowanej platformy edukacyjno-szkoleniowej odpowiadającej żywym i praktycznym potrzebom Ariów/Suwerenów na drodze do ich suwerennej tożsamości oraz bezpośrednie uczestniczenie w wymianie praktycznej wiedzy i doświadczeń.

Kim jest Suweren?

Suwerenem jest każdy naturalny człowiek rozumiejący swoje istnienie oraz prawo wolnej woli. Suweren jest gotowy do respektowania oraz egzekwowania Praw Naturalnych w poszanowaniu życia swojego i innych.

Suwerenność narodu oznacza, że władza w państwie spoczywa w rękach Narodu (unii Rodów) i to Naród decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem państwa z pomocą Suwerenów-przedstawicieli albo bezpośrednio.

Prawo naturalne

Prawo naturalne to uniwersalne, pierwotne prawo. Każdy człowiek z natury wolny jest by wyrażać swoją ekspresję życia bez szkody dla innego.

Rody

Rody to suwerenne rodziny suwerenów, którzy fizycznie organizują się w jak najbardziej samowystarczalne społeczności. Rody tworzą Naród. Znajdź swój RÓD, dołącz i działaj.

Obwieszczenia

Zbiór oficjalnych obwieszczeń Suwerenów RPS obrazujący światopogląd, jurysdykcję i administrację w prawie naturalnym. Uchwalane przez głosowania na wiecach Suwerena.

Komunikator

Komunikator to miejsce, które służy dla komunikowania się Rodów z możliwością rozmów wideo-głosowych, miejsce pracy dla tematycznych grup roboczych, oraz miejsce wyznaczonych stałych spotkań komunikacyjnych dla wszystkich Ariów i Suwerenów.

Suwerenność

Stan świadomości i postawa które odzwieciedlają się w konkretnych działaniach i zachowaniach mających umocowanie w Prawie Naturalnym, którego przykładem może być oświadczenie swojej woli w Deklaracji Suwerena

Rzeczpospolita Suwerenów

Rzeczpospolita Suwerenów, to państwo nadziemne z własną Konstytucją, w którym każdy Suweren stanowi o sobie wg prawa naturalnego.

Konstytucja RPS

Konstytucja zawiera ramy organizacyjne Rzeczpospolitej Suwerenów. Jest napisana bezpośrednio przez Suwerenów RPS w oparciu o prawo naturalne.

Forum

Zapraszamy do wymiany zdań, opinii, umieszczania ważnych informacji, pytań, ogłoszeń, prezentacji swoich umiejętności, nawiązywania znajomości, integracji w Rodach lub zawiązywania grup roboczych. 

Jurysdykcja
prawa
naturalnego

Definicja Prawa Naturalnego Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej

Prawo naturalne to uniwersalne, pierwotne prawo wynikające z samego faktu istnienia człowieka. Każdy człowiek jest z natury wolny i ma wszelkie prawa do swojej naturalnej i nieograniczonej ekspresji życia, dążąc do nieograniczonego samodoskonalenia, czyniąc piękno i dobro bez szkody dla innego życia. Szkodę uczynioną ma obowiązek zadośćuczynić, wedle możliwości.

Karta Suwerena

Aby przyłączyć się do naszej społeczności suwerenów, musisz potwierdzić swoją Deklarację Suwerena.

Jeżeli jesteś już zadeklarowanym Suwerenem i członkiem naszej społeczności niech twoim następnym krokiem będzie wyrobienie dla siebie Deklaracji Narodzin, której jesteś jedynym autorytetem i beneficjentem.

Po tym wygeneruj Kartę Suwerena, która potwierdza twój status Suwerena, według wszystkich międzynarodowych przepisów oraz konwencji. Karta Suwerena potwierdza fakt, że jesteś naturalnym żywym człowiekiem na Ziemi i formalnie nie podlegasz pod jurysdykcje żadnych państw, które choć powinny, nie respektują Praw Człowieka oraz nadrzędnego i niezbywalnego Prawa Naturalnego. Dosłownie oznacza to, że przepisy i umowy graniczne państw bezpośrednio też ciebie nie dotyczą, jednakże…

FAQ

Dowiedz się jak stać w swoim prawie suwerena, aby system korporacyjnych państw i sądów mógł zrozumieć twoją postawę i pozycję. Skorzystaj z praktycznych rozwiązań w komunikacji z SYSTEMEM.

Stojąc w prawie naturalnym nie potrzebujesz nikomu udowadniać, że jesteś żywym człowiekiem, ale czy system, który odrzuca twoje człowieczeństwo i dowody na to, che cię rozumieć?

Jak aplikować po Kartę Suwerena?

Zlecenia wysyłamy w  partiach 1 tysiąca cyfrowych Kart Suwerena. Wtedy nasz system wyśle Wam linki do generacji fizycznych Kart Suwerena. Paczkę 1 tysiąca dostarczamy do wytwórni papierów wartościowych, która je wydrukuje i prześle do naszej sortowni. Tam, karty będą adresowane i wysyłane do odbiorcy.

Kto wydaje Kartę Suwerena?

Kartę Suwerena wydaje suweren, więc Ty sam, jeżeli oczywiście deklarujesz się suwerenem. Nie podlegasz w ten sposób pod żaden organ wydający czy instytucję.

Czy Karta Suwerena jest honorowana przez ONZ ?

Poinformowaliśmy ONZ. Nie otrzymaliśmy pytania ani sprzeciwu, jednocześnie nie potrzebujemy zgody od prywatnej fundacji jaką jest ONZ na czynienie czegokolwiek.

Po co potrzebny mi taki dokument?

Jeżeli chcesz być rozpoznany jako Suweren, a nie osoba z systemu, podlegająca pod niego, musisz posiadać dokument, który tego dowodzi i który jest zrozumiały dla urzędnika.

Czy Karta Suwerena jest legalna?

Dokumenty RPS są PEŁNOPRAWNE czyli w pełnej zgodzie z prawem i prawami. Słowo legalne pochodzi od legislacji, która może naruszać prawa i konstytucję (przykład C19).

Dlaczego Karta Suwerena wydawana jest na 10 lat?

Pełnoprawny dokument wg standardów międzynarodowych ogranicza się na 10 lat zgodnie z normami międzynarodowymi ISO.

Gotowy by zacząć?

Bądź w kontakcie i załóż konto