Suweren nie potrzebuje żadnych administracyjnych pośredników, którzy jednostronnie i samozwańczo zawłaszczają lub ubezwłasnowolniają jego wolę i suwerenność pod pozorem ochrony lub czynienia jakiegoś wyimaginowanego dobra zwłaszcza, gdy to dobro jest niepewne, nieokreślone i pozostaje tylko w przestrzeni nie zrealizowanych obietnic i podtrzymywanych niepewnych nadziei.

Zadaniem administracji Suwerenów nie jest nadawanie etykiet czy odznaczeń Suwerenom, choć Suwereni mogą doceniać i nagradzać swoich administratorów za ich odpowiedzialną i oddaną służbę.

Suwereni nie są zobowiązani do uzyskania zgody jakiejkolwiek administracji, aby bezpośrednio zarządzać swoją własną przestrzenią, zawsze kiedy uważają to za niezbędne. Wyłącznie dla celów kurtuazyjnych i porządkowych mogą poinformować wyznaczoną przez siebie administrację o swoich intencjach i działaniach.

Zarząd administracji Suwerenów powinien pełnić funkcję służebną i stanowić bezpośrednie odzwierciedlenie woli Suwerenów na każdym kroku swojej pracy.

Administracja Suwerenów, reprezentująca ich wolę, powinna być przez nich wyznaczona w sposób celowy i transparentny. Obowiązki tej administracji wobec Suwerena powinny być klarownie zdefiniowane na podstawie umowy zlecenia, obejmującej szczegółowo opisane zadania. Ich realizacja powinna być planowana w czasie, z uwzględnieniem dostępnych zasobów i nakładów.

Główną rolą administracji Suwerenów jest realizacja woli Suwerena, której realizacja jest planowana, monitorowana i rozliczana w ramach umowy zlecenia, w celu sprawdzenia jakości postępów i osiągnięć, a także kształtowania i poszerzania świadomości wspólnotowej.

Głównym celem niekorporacyjnego, prywatnego stowarzyszenia Rzeczpospolitej Suwerenów, które ma swoją reprezentację medialną na stronie internetowej rzeczpospolitasuwerenow.org, jest tworzenie i wspieranie efektywnie działającej, konstytucyjnej i oficjalnej administracji RS (Rzeczpospolitej Suwerenów) przez jej członków. Administracja Suwerenów ma być wyznaczona do służby, ustanawiana i zatrudniana przez prywatną wspólnotę Suwerenów na zasadach powiernictwa fiducjarnego.

Zadaniem powołanej konstytucyjnie, a nie anonimowej czy unikającej odpowiedzialności, administracji jest służba dla Suwerenów. Bycie na służbie Suwerenom stanowi zaszczyt i honor, jest działaniem na rzecz dobra ogółu Suwerenów, a nie tylko pretekstem do zabezpieczania egoistycznych interesów pojedynczych ludzi czy wydzielonych grup wpływu.

Rzeczpospolita Suwerenów nie powinna być targowiskiem ofert dla bezsilnych, zdesperowanych i zastraszonych ludzi, którzy pragną być Suwerenami, oczekując, że cały ciężar realizacji ich suwerenności wezmą na siebie zewnętrzne siły w zamian za ich zrezygnowaną lub oddaną moc samostanowienia. Zagrożenia zewnętrzne nie mogą służyć jako wymówka dla administracji Rzeczpospolitej Suwerenów do unikania odpowiedzialności za realizację woli Suwerenów.

Suwereni muszą aktywnie zatroszczyć się o swoje interesy i czuwać nad nimi, zwłaszcza gdy powierzają je do zarządzania innym.