Cztery filary cywilizacji aryjskiej.

Starożytna cywilizacja Ariów, oparta na naukach Wed, została zbudowana na czterech filarach jogi/religii, które podkreślały świadomy proces łączenia indywidualnej jaźni z pierwotnym, oryginalnym źródłem wszystkiego. Te filary to:

1. Wyrzeczenie – zdolność powstrzymywania zmysłów i umysłu przed konsekwencjami działań prowadzących do zapomnienia o swojej duchowej i wiecznej naturze.

2. Czystość – zarówno wewnętrzna, odnosząca się do czystości świadomości i umysłu, jak i zewnętrzna, odnosząca się do czystości ciała.

3. Miłosierdzie – zdolność do bezwarunkowego przebaczania i bezwarunkowej miłości.

4. Prawdomówność – to co jest wypowiadane jest zawsze zgodne z prawdą; fałsz obejmuje nie tylko intencjonalne kłamstwa, ale także wyrażanie błędnych opinii i propagowanie fałszywej lub spekulatywnej wiedzy.

Istnieje powszechne nieporozumienie, że Ariowie byli przedstawicielami białej rasy, ale to przekonanie jest błędne. Cywilizacja Aryjska składała się nie tylko z różnych ras ludzkich, ale także innych. W jej skład wchodziły również istoty pozaziemskie. Liczne źródła wedyjskie to potwierdzają.

Decydującym czynnikiem przynależności do cywilizacji aryjskiej nie był kolor skóry, pochodzenie etniczne ani lokalizacja geograficzna, ale zdolność do wcielania w życie zasad moralnych, kulturowych i duchowych w oparciu o nauki Wed.

Starożytni Ariowie rozumieli, że istota ludzkości przekracza fizyczną powierzchowność i jej różnice. Skupiali się na rozwijaniu duchowych cech i kultywowaniu wyższej świadomości, która łączy wszystkie istoty, niezależnie od ich zewnętrznych charakterystyk.

Ważne jest zrozumienie, że zasady cywilizacji aryjskiej, szczególnie te dotyczące wiedzy duchowej i samorealizacji, nie były ograniczone do konkretnej grupy ludzi, ale miały zastosowanie uniwersalne. Te ponadczasowe, niezmienne i uniwersalne zasady stanowią drogowskaz dla osób poszukujących samorealizacji, wewnętrznego pokoju i harmonii ze światem zewnętrznym.

W czasach współczesnych, gdy poruszamy się po skomplikowanym, zróżnicowanym i nierzadko chaotycznym świecie, możemy czerpać inspirację ze starożytnej mądrości Ariów, przyjmując wyrzeczenie, czystość, miłosierdzie i prawdomówność. W ten sposób możemy wspierać tworzenie bardziej inkluzywnego i harmonijnego społeczeństwa, które rozpoznaje inherentną jedność wszystkich istot i celebrowanie różnorodności, która wzbogaca nasze ludzkie doświadczenie.

Dążąc do realizacji tych ponadczasowych zasad, przekraczamy powierzchowne różnice i przyjmujemy nie tylko istotę naszej ludzkiej wspólnoty, ale także wielowymiarowej wspólnoty światów, wymiarów i gęstości.