Zewnętrzna motywacja oznacza, że  klucz do wzrostu twojej życiowej energii i mocy jest w rękach innych.

Ponieważ twój szef jest źródłem twojej inspiracji, dlatego też twój szef jest źródłem twojej demotywacji.

Następnym razem, gdy cię zbeszta i oceni powiesz: mój szef mnie zbeształ, więc nie mam dłużej motywacji.

Uzależnienie od zewnętrznej motywacji jest przejawem niedojrzałości.

Gdy byliśmy małymi dziećmi byliśmy motywowani zewnętrznie, ale w miarę dojrzewania oczekuje się od nas dojrzałości emocjonalnej.

Dojrzałość emocjonalna oznacza, że rozwinąłeś zasoby własnego, wewnętrznego źródła inspiracji. Innymi słowy przeniosłeś swoją uwagę na wewnętrzną inspirację.