Przejście do Nowej Ziemi

Przejście do Nowej Ziemi

Przejście do Nowej Ziemi – Objęcie Światła i przezwyciężenie Ciemności Nie jesteś tu przez przypadek – na Ziemi w tym czasie znaczącego przejścia ze Starej Ziemi do Nowej Ziemi. Nie ma tu żadnych zbiegów okoliczności. Jesteś tutaj, ponieważ twoja dusza...