Czy człowiek zapomniał, że tworząc jutrzejszy raj może wkroczyć w dzisiejsze piekło?

Jutro nie istnieje. Wszystko co jest, także skutki przeszłości i konsekwencje przyszłości są teraz.

Przyszłe wyzwolenie nigdy nie nastąpi, o ile nie możesz dotknąć go teraz.

Czekając na lepsze jutro aby zacząć działać w lepszych okolicznociach człowiek oszukuje siebie i innych, gdyż moc kreacji nie istnieje ani w przeszłości ani w przyszłości. Istnieje tylko teraz.