NIE NOSZĘ MASECZKI – ARGUMENTY.

Dyskusja toczy się w opariu o prawo stanowione, w zakresie ustaw i rozporządzeń obowiązjęcych obecnie w III RP [z wykluczeniem praw konstytucyjnych ludzi i obywateli]. Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570U S T AWAz dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń...