Człowiek czy osioł?

Człowiek czy osioł?

Zgodnie z definicją Black’s Law Dictionary – jest to międzynarodowy słownik pojęć prawniczych – czytamy: człowiek (homo) to pojęcie naturalne; osoba (persona) odnosi się do definicji według prawa cywilnego.W słowniku prawniczym Bouviera czytamy:...