STRAWMAN [STRAW MAN] – z języka angielskiego – kukła, strach, strach na wróble, manekin, straszydło, widmo, fantom, mamidło, zjawa, upiór, cień. Także oznaczać może fikcję prawną, osobę prawną, korporację [z łacińskiego corpus – ciało albo 'osoba’, gdy użyte jest w znaczeniu ciała ludzkiego].

Czy wiesz, że ponieważ rząd tak bardzo cię kocha, stworzył dla ciebie FIKCJĘ PRAWNĄ (STAWMAN), kiedy się urodziłeś? Ułatwia to ci płacenie podatków, grzywien i kosztów sądowych, jakże rozsądnie! FIKCJA PRAWNA powstała bez twojej wiedzy, bez pełnego ujawnienia i bezprawnie. Rząd używał tej fikcji przez całe twoje życie, aby cię oszukać. Twoja FIKCJA PRAWNA to twój tytuł i nazwisko zapisane wielkimi literami (jak np. JAN KOWALSKI).

Kiedy otrzymujesz konto bankowe, prawo jazdy lub paszport, wydaje się je twojemu STRAWMAN’owi, panu JANOWI KOWALSKIEMU. Dokumenty te nie są do ciebie, dla mężczyzny lub kobiety, ale dla FIKCJI PRAWNEJ. Tak działa oszustwo. Spróbuj udać się do sądu jako mężczyzna lub kobieta, wydawałoby się to proste, ale nie jest. Sądy zajmują się wyłącznie FIKCJAMI PRAWNYMI.

Przekręt STRAWMEN’a występuje w następującym schemacie argumentacji:

Pierwsza osoba/człowiek utrzymuje twierdzenie X. Druga osoba/człowiek stawia kontrargumenty pozornie przeciwko twierdzeniu X, ale w rzeczywistości przeciwko stworzonemu przez siebie podobnemu twierdzeniu Y, któremu fałszywie nadaje znaczenie twierdzenia X tak aby wyglądało, że argumenty przeciwko Y były argumentami przeciwko X.

To rozumowanie jest błędem trafności i nie odnosi się do omawianego twierdzenia X, ale przeinacza przeciwne stanowisko podtawiając twierdzenie Y na miejsce X.


Pułwidułkownik Edward Mandell House przepowiadział powstanie STRAWMANA w Stanach Zjednoczonych. Był amerykańskim dyplomatą, politykiem i doradcą prezydenta Woodrowa Wilsona. To pierwszy prawdziwy dowód na to, że obecny system społeczny, finansowy i prawny został celowo zaprojektowany w celu zniewolenia ludzkości. Podczas prywatnego spotkania z Woodrowem Wilsonem (prezydent USA 1913 – 1921) pułkownik Edward Mandell House przewidział plany bankierów zniewolenia naródu amerykańskiego. Stwierdził:

„Wkrótce każdy Amerykanin będzie musiał zarejestrować swoją biologiczną własność (czyli siebie i swoje dzieci) w krajowym systemie, który ma na celu śledzenie ludzi i który będzie funkcjonował w ramach starożytnego systemu umów. Dzięki takiej metodologii możemy zmusić ludzi do podporządkowania się naszej agendzie, co wpłynie na nasze bezpieczeństwo jako opłata zwrotna za naszą papierową walutę fiducjarną.

„Każdy Amerykanin będzie zmuszony zarejestrować się lub cierpieć, z powodu potrzeby uzyskania możliwości pracy i zarabiania na życie. Będą oni naszymi ruchomościami (majątkiem) i będziemy mieć na nich zabezpieczenie na zawsze, działając zgodnie z prawem handlowym w ramach transakcji zabezpieczonych. Amerykanie, bezwiednie lub nieświadomie dostarczając nam listy przewozowe (akty urodzenia), zostaną postawieni w stan upadłości i niewypłacalności i zabezpieczeni ich zastawami.

„Zostaną pozbawieni praw i otrzymają wartość handlową mającą na celu przynieść nam zysk, i nie będą mądrzy, bo ani jeden człowiek na milion nie będzie mógł kiedykolwiek zrozumieć naszych planów, a jeśli przypadkowo jednemu lub dwóm uda się to zrozumieć będziemy mieli w naszym arsenale wiarygodne zaprzeczenia. W końcu jest to jedyny logiczny sposób finansowania rządu poprzez zmienne zastawy i długi wobec rejestrujących w postaci korzyści i przywilejów.

„To nieuchronnie przyniesie nam ogromne zyski, przekraczające nasze najśmielsze oczekiwania i pozostawi każdego Amerykanina przyczyniającego się do tego oszustwa, które nazwiemy „ „ubezpieczeniem społecznym ”. Nie zdając sobie z tego sprawy, każdy Amerykanin nieświadomie będzie naszym sługą, choćby z niechęcią. Ludzie staną się bezradni i bez nadziei na ich odkupienie, a my zatrudnimy wysokie urzędy (prezydenckie) naszej fałszywej korporacji (USA), aby podsycić ten spisek przeciwko Ameryce ”.Odwiedź także: https://akademiasuwerena.org/2020/12/morskie-prawo-admiralicji/


Wspieraj Akademię Suwerena – przekaż swoją dotację:

Paypal: https://bit.ly/wspieraj-akademie-suwerena