Specjalnością budowli świątynnej Kailasa w jaskiniach Ellora, jest to, że została w całości wykonana z jednej, litej skały, podobnie jak świątynia Vettuvan Koil.

Nie jest wcale pewne, że budowlę wykonano dłutami i młotkami, jak możnaby oczekiwać w oparciu o powszechnie dostępną wiedzę historyczną i naukową. Oficjalne datowanie powstania tych obiektów wzbudza poważne wątpliwości, ale ktoś przynajmniej próbował umieścić je na linii czasowej dostosowanej do obecnej narracji historycznej i naukowej, która jest prawie tak dogmatyczna, jak doktryny kościoła katolickiego oparte na ślepej wierze. Wiele teorii naukowych opowiada się publicznie jak bajki i narzuca się ślepą wiarę w ich prawdziwość.

Ale wracając do głównego wątku, zobacz ten krótki filmik, na którym autor wskazuje, że granitowe rzeźbienia były wykonywane przy pomocy bardziej skomplikowanej i zaawansowanej technologii niż dłuta i młotki. Przyjrzyj się rodzajowi regularnych nacięć, których wykonanie na granitowych skałach jest niemożliwe za pomocą dłut i młotków.