Każdy naturalny człowiek, mężczyzna i kobieta, rodzą się w sferze prywatnej. Natomiast państwo jest publiczne, tak więc jego urzędnicy państwowi oraz jego twory fikcji prawnej są w przestrzeni publicznej, w tym jego sztuczne osoby prawne.

Człowiek, mężczyzna lub kobieta, może albo żyć w sferze prywatnej, albo działać w sferze publicznej. Jednakże…

Jesteśmy szkoleni od najmłodszych lat, aby zaakceptować wyższy autorytet jako normalny. Większość ludzi żyje w kulturze uległości i konformizmu, pozwalając, by liczne aspekty ich życia były kontrolowane przez rząd. Ludność jest manipulowana tak, aby stała się zależna (głównie przez zadłużenie pieniężne) i uwarunkowana tak, aby się bała (rasizm, terroryzm i wojny). Sposób i wygląd t.zw. władzy jest zwykle zastraszający z założenia, podczas gdy język komercyjny jest fikcją prawną (legislacją) i jest zwodniczy.

Jesteś indoktrynowany do działania w roli sztucznej osoby prawnej, która jest tworem państwa i dłużnikiem służącym jako poręczyciel za korporacyjny dług TWOJEGO KRAJU Sp. z o.o., a twoje ciało jest zastawem.

Każdy naród posiadający Bank Centralny podlegający Bankowi Rozrachunków Międzynarodowych został zadłużony poprzez włączenie swojego rządu do systemu pieniądza dłużnego, zrzekając się tym samym prawa do suwerennej emisji pieniądza.

Globalny system zadłużenia został ustanowiony przez inkorporację rządów i poprzez zaprogramowanie ludzi do działania w fikcyjnych rolach sztucznych osób, które jako fikcje prawne, nie posiadające wrodzonej zdolności produkcyjnej, są domyślnie dłużnikami, służąc jako media transmisyjne dla ludzkiej energii.

Sztuczna osoba prawna jest bytem martwym. Jest to fikcja prawna persona w teatrze handlu i jest pod obcą jurysdykcją Admiralicji Morskiej, międzynarodowego Prawa Morza. Natomiast ty przeciwnie, rodzisz się w swojej własnej suwerennej posiadłości ciała i umysłu. Jako czujący mężczyzna lub kobieta żyjesz w ramach suwerennej jurysdykcji prawa naturalnego.

Prawo naturalne jest żywym systemem niezmiennych praw i ich skutków, jest wspólne dla wszystkich ludzi i wywodzi się z natury, a nie z reguł społecznych. W prawie naturalnym wszyscy ludzie rodzą się równi i obdarzeni są niezbywalnymi prawami.

Twoja suwerenna jurysdykcja, w tym twoje wrodzone niezbywalne prawa, nie może być od ciebie odebrana bez twojej w pełni świadomej i dobrowolnej zgody.

Prawne osoby, czyli aktorzy dla włączonych rządów, banków i wszystkich podmiotów korporacyjnych, muszą zawierać umowy z innymi prawnymi osobami, aktorami, aby wydobyć ich energię komercyjną.

Ci prawni aktorzy tworzą DOMYSŁ, że jesteś również działający w roli osoby prawnej, osoby w komercyjnej fikcji prawnej, to dlatego szukają umowy wykonawczej. Oni ZAWSZE chcą NAZWISKA i często datę utworzenia osoby prawnej, aby ustalić zobowiązanie i utworzyć umowę adhezyjną. Potrzebują osoby prawnej, ponieważ nie ma absolutnie żadnego sposobu, aby mogli zawrzeć domyślną umowę bezpośrednio z żyjącym mężczyzną lub kobietą. Potrzebują mężczyzny lub kobiety, aby ZGODZILI się na podjęcie odpowiedzialności w sprawie osoby pranej, nieświadomie lub świadomie, co jest ZOBOWIĄZANIEM.

W ten sposób mężczyzna lub kobieta stają się stroną w powództwie dotyczącym osoby, co w komercyjnej fikcji prawnej jest związaniem stron jedną umową.

Kiedy żywe nazwisko jest odzwierciedlone przez rejestrację sztucznej osoby prawnej w akcie urodzenia, powstaje powiernictwo majątkowe, tak jak POWIERNICTWO PAN JAN KOWALSKI (ang. trust – powiernictwo). Każdy żyjący mężczyzna lub kobieta nieświadomie w ramach ZOBOWIĄZANIA do takiej fikcyjnej nazwy prawnej ślepo bierze odpowiedzialność za rzekome długi powiernictwa jako jego powiernik. Natomiast świadomy żyjący mężczyzna lub kobieta mogą oddzielić się od fikcyjnej nazwy prawnej NAZWISKA i stać się prawowitym kontrolującym agentem, beneficjentem, wykonawcą/menadżerem POWIERNICTWO PAN JAN KOWALSKI, także JAN KOWALSKI, Pan Jan Kowalski, Jan KOWALSKI itd…

Legalni aktorzy będą próbowali zaangażować osobę prawną poprzez wysyłanie listów, przez telefon lub na drodze, aby zawrzeć i wyegzekwować umowę. Mylne przedstawianie żyjącego mężczyzny lub kobiety jako fikcyjnej osoby, powodujące nieświadome zawarcie (umowy), jest przestępstwem „personage” (brak odpowednika polskiego słowa: rodzaj zawłaszczenia danych osobowych lub wizerunku) i jest utrwalane przez „baraterię”, przestępstwo wnoszenia fałszywych roszczeń do sądu. Termin „barateria”, odpowiednio, pochodzi od „adwokatury” i pierwotnie oznaczał działanie kapitana statku na jego niekorzyść.

W ramach jurysdykcji prawa ziemi, obie strony muszą zawrzeć każdą umowę świadomie, dobrowolnie i celowo, albo umowa jest niewykonalna i nieważna.

Jednakże, w ramach jurysdykcji Admiralicji Morskiej (Prawa Morza), zgoda na zawarcie umowy jest często domniemana przez milczące przyzwolenie chyba, że strona umowy obali domniemanie zgody.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na ich ofertę kontraktową (prezentację), musisz obalić domniemanie, że działasz w roli fikcyjnej osoby prawnej.

Maksyma prawa: Quid fas non veritas est. Legalność nie jest rzeczywistością.

Pierwszym krokiem jest oddzielenie się od fikcji prawnej. Jeśli odpowiadasz sztucznej, prawnej osobie NAZWISKA, zawierasz umowę stania się odpowiedzialnym dłużnikiem. Jeśli jednak stoisz zgodnie z prawdą jako człowiek, czyli mężczyzna lub kobieta, nie działając jako sztuczna osoba prawna, te dwie rzeczy są oddzielone.

Z powodu lat uwarunkowań potrzeba czasu, aby oddzielić fikcję prawną od rzeczywistości w twoim umyśle i w świecie rzeczywistym. Potężnym i zgodnym z prawem podejściem jest po prostu weryfikacja wszystkiego.

Nigdy nie jesteś zobowiązany do odpowiadania na pytania ani do przedstawiania wydanych przez rząd dokumentów tożsamości. Naprawdę, aby utrzymać swoje samostanowienie Suwerena, nie jest twoim obowiązkiem odpowiadać na pytania. Twoim obowiązkiem jest zadawać pytania. Masz prawo wiedzieć, kto wnosi przeciwko tobie roszczenie, prawo wiedzieć, kto jest stroną poszkodowaną, prawo do warunkowego zaakceptowania każdego roszczenia przeciwko tobie po weryfikacji, prawo do zastrzeżenia swoich praw bez uszczerbku, a następnie prawo do milczenia, aby uniknąć samooskarżenia.

Nie korzystając ze swoich praw, ludzie zostali zdradzeni i pozwolili, aby ich rządy obróciły się przeciwko nim, przez co ludzie zostali zatowarowani i spieniężeni. Pierwotne biura nieposiadających osobowości prawnej instytucji rządowych zostały przewłaszczone i w większości nie są zajmowane przez urzędników publicznych pracujących dla ludzi w charakterze publicznym . Państwo publiczne zostało opanowane przez piractwo finansowe i stało się przedsiębiorstwem komercyjnym, działającym na podstawie umowy w ramach morskiej jurysdykcji Admiralicji Morskiej (Prawo Handlowe), w międzynarodowym Prawie Morza.

Poniższe definicje dotyczą państwa de facto inkorporowanego, w którym agencje rządowe i wszystkie sztuczne osoby prawne są jedynie franczyzami korporacyjnymi.

PUBLICZNYPRYWATNY

PUBLICZNY = RZĄD
STWORZONY PRZEZ PAŃSTWO
URZĘDNIK PAŃSTWOWY / SŁUŻBA PUBLICZNA
DZIAŁANIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA
FIKCJE PRAWNE


PRYWATNY = CZŁOWIEK
STWORZONE PRZEZ NATURĘ / BOGA
PRYWATNY SUWEREN
ŻYCIE W PRZESTRZENI PRYWATNEJ
SUWEREN / LUDZIE / NARÓD
FAKTY PRAWNE

Prywatny. Być prywatnym to żyć w prywatnej zdolności jako mężczyzna lub kobieta, z ciałem i krwią, będąc świadomym na umyśle i w duchu. Wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni jako równi suwereni, obdarzeni niezbywalnymi prawami i właściwościami, oraz kredytem równym ich cennej ludzkiej energii wcielenia. Jako naturalni mężczyźni i kobiety są wierzycielami publicznymi, ponieważ rodzą się z wrodzonymi zdolnościami produkcyjnymi. Ich prawo do zawierania umów jest nieograniczone, a oni sami, jako odpowiedzialni dorośli, ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność. Są poza i ponad Państwem. Z łaciny privatuswydzielony, należący do siebie (nie do państwa)„.

Publiczny. Być publicznym to działać w charakterze publicznym jako ciało w połączeniu ze sztuczną osobą stworzoną i zarządzaną przez państwo. Wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy działają w rolach fikcji prawnej dla państwa, otrzymują odwołalne przywileje i korzyści zapisane w ustawach legislacyjnych. Jako osoby fikcyjne są oni dłużnikami, ponieważ zostali stworzeni zgodnie z prawem bez wrodzonych zdolności produkcyjnych. Ich prawo do zawierania umów jest ograniczone i mają ograniczoną odpowiedzialność, będąc prawnie niekompetentnymi tworami państwa, jego prawnymi dziećmi. Znajdują się wewnątrz i pod państwem. Z łaciny publicusz ludu; z państwa; zrobione dla państwa„.