Po II Wojnie Światowej, siedząc na ławach sądów norymberskich „…faszystowscy zbrodniarze oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości powołali się na t.zw. prawo pozytywne cytując znane zdanie: 'Tylko wykonywaliśmy rozkazy’, innymi słowy 'przestrzegaliśmy prawa, które niezależnie od tego jak może być okrutne nadal pozostaje prawem’.

Słysząc takie uchylanie się od odpowiedzialności sędziowie powołali się na prawo naturalne. Prawo naturalne polega na wrodzonym poczuciu sprawiedliwości, które nakazuje nam to co należy zrobić, bez względu na przepisy. Przepisy się zmieniają, a prawo naturalne jest nienaruszalne.” Przypadek ten dobitnie wykazuje, że prawo naturalne jest nadrzędnym wobec praw stanowionych.

Wspomniany cytat pochodzi z filmu „Wyspa róży” – 15:04. Film pojawił się w 2020 roku na platformie Netflix. Reżyserem był Sydney Sibilia. Nakręcono go na podstawie autentycznych wydarzeń, których kulminacja przypadła na rok 1968.

Film jest odpowiedzią na suwerennościowe i podobne ideologicznie, oddolne ruchy rodzące się i rozwijające się obecnie na całym świecie.

Jesteśmy zmianą, na którą czekaliśmy.

[Procesy norymberskie – sądowe postępowania karne prowadzone w latach 1945–1949 przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy toczone przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, a następnie przed amerykańskimi sądami wojskowymi.]


Wspieraj Akademię Suwerena – przekaż swoją dotację:

Paypal: https://bit.ly/wspieraj-akademie-suwerena