„W porządku. Powtórzę pytanie jeszcze raz… Jak nazywa się prawo, które daje rządowi władzę podejmowania decyzji w sprawie ciała człowieka?”

Tego mema zauważyłem na fejs(z)bukowej (takie moje luźne, spolszczone skojarzenie nazwy tego znanego, iście orwell’owskiego molocha korporacyjnego pretendującego w oczach ludzi do miana społecznościowego), angielsko języcznej, para-prawniczej grupie. Pod wpisem widocznych tam było kilka like’ów, bez żadnego komentarza. Taki stan rzeczy skusił mnie do umieszczenia mojego:

„Prawo kannonicze. Nie przyjmuj, nie wymyślaj odpowiedzi zgodnie ze swoimi życzeniami lub oczekiwaniami. Edukuj się. Prawdziwa wiedza nie jest tania.”

Zobacz wyjaśnienie na: https://www.britannica.com/topic/canon-law „Prawo kanoniczne, łacińskie ius canonicum, zbiór praw ustanowionych w ramach niektórych kościołów chrześcijańskich (rzymskokatolickiego, prawosławnego, niezależnych kościołów chrześcijaństwa wschodniego i wspólnoty anglikańskiej) przez legalną władzę kościelną dla rządu zarówno całego Kościoła i jego części, jak i zachowania i działania jednostek. W szerszym znaczeniu termin ten obejmuje nakazy prawa bożego, naturalnego lub pozytywnego, włączonych do zbiorów kanonicznych i kodeksów.”