Dotyczące działalności oraz wypowiedzi niejakiego Arjana, którego wieloznaczne dygresje wypowiadane publicznie, przy różnych okazjach, mają ogólnie mitologiczny lub negatywny charakter.

Celem tego oświadczenia jest obnażenie mitologii oraz przekłamań dotyczących relacji obu stron oraz wyraźne podkreślenie, że społeczność Ariowie, nie ma nic wspólnego z kompilacją plagiatów opublikowanych przez tego człowieka w formie książki.

Przyglądamy się działalności Arjana, poprzez wiele zgłoszeń i zapytań dotyczących jego publicznej aktywności, już od dłuższego czasu i wielokrotnie usiłowaliśmy nawiązać z nim kontakt, aby skonfrontować jego postawę.

Człowiek przedstawiający się jako Arjan pojawił się w przestrzeni społeczności Ariowie w okolicach 2020 roku pod pseudonimem, którego nawet nie będziemy cytować, ani innych, których używał zamiennie.
Pod wpływem uprzejmej sugestii, jednego z naszych braci (Arkos) zaadoptował pseudonim Arjan (pisownia wieloraka) jako swoją godność.

Mimo to, podczas kilku okazji, głosił nową ewangelię swojego narodzenia w suwerenności. Podobnych rozbieżności od faktów jest o wiele więcej i dzisiaj wspomnimy tylko garstkę.

Od początku działalność Arjana odbierana była egzotycznie oraz kończyła się konfliktowo, w przestrzeniach większości naszych działaczy. Jego usilne próby zaistnienia, jako wartościowy członek społeczności, kończyły się fiaskiem, a mało uprzejma postawa w stosunku do niewiast oraz częste pyskówki, powodowały, że jego udział w spotkaniach grup roboczych, był mało popularny i często krytykowany.
Arjan był kilkukrotnie banowany lub ograniczano jego udział w spotkaniach, gdzie  finalnie został usunięty w 2021 roku.

Cały zespół prawny odszedł z dedykowanego kanału, pozostawiając, fantastę i mitomana samego.

Jego zainteresowanie aspektami prawa narastało z dużym ukierunkowaniem na legendy oraz mitologię Cammon Law, które nijak się mają do realiów ludzi mieszkających poza British Commonwealth. Jednakże jego trudna sytuacja finansowa, skłoniła go do maszynowego przetłumaczenia, wielu opracowań internetowych z Anglosaskiej przestrzeni.

Marcin – Inspirator projektu Ariowie, nigdy nie był instruowany, nauczany ani wartościowo pouczany w jakichkolwiek aspektach Cammon Law oraz w innych przestrzeniach Praw przez tego człowieka. Arjan, na ogół poszukiwał uwagi oraz możliwości zarobkowania w naszej ówczesnej przestrzeni wolontariatu, przy jednocześnie mało sympatycznej postawie, o której wspominaliśmy wcześniej.

Podczas jednego ze spotkań, nasza droga suweren Viraga, zaproponowała tłumaczenie angielskiego określenia Straw Man, czyli współcześnie, Strach na Wróble, poprawniejszym określeniem Chochoł, które Arjan bardzo ochoczo podchwycił i z jakiegoś tajemniczego powodu, przypisał sobie miano tego, który przyniósł je do „alternatywy”. Gdy tymczasem tylko dzięki Viradze rozniosło się ono po polskim internecie, gdyż nikt wcześniej nie używał go w tym kontekście. Kolejny nieznaczący drobiazg, który prowadzi do kolejnych większych i bardziej bezszczelnych. Zawłaszczenie pomysłów i prac oraz nerwowa i wybuchowa postawa, tylko świadczy o wielkiej desperacji tego zawodnika.

Jako uzupełnienie do prac prawnych, trzy grupy robocze otrzymały pełen pakiet opracowań prawnych z dziedziny Cammon Law (dokumenty, filmy, PDF, komentarze) oraz anglosaskie analizy uzupełniające. Wszystko do ściągnięcia w formie cyfrowej, dla posiadacza linku. Później okazało się, że stały się bezpośrednią „inspiracją” do maszynowego tłumaczenia i stworzenia kompilacji bezmyślnych plagiatów, zatytułowanych „Jesteś człowiekiem a nie osobą”, która określana jest przez plagiatora „…jest to najważniejsza książka od ok. 1000 lat!”, z czym nie trudno się zgodzić, gdyż pierwsza najważniejsza książka od ponad 1000 lat, jest też kompilacją plagiatów starożytnych mitologii i wierzeń (Biblia). Powodem tego żartobliwego zestawienia obu „1000-letnich” dzieł, jest skala szkód i patologii, które w efekcie stały się ich owocem. Jeszcze raz podkreślamy, że nie mamy nic wspólnego z  zawartością książki i bardzo prosimy, aby nie zwracać się do nas w tej sprawie.

Z uwagi na rosnące medialne propagowanie tegoż osobnika i jego mało użytecznej książki oraz serii bezczelnych mitologii dotyczących relacji ze społecznością Ariowie, przedsięwzięliśmy grzeczne kroki, które miały skłonić Arjana do zaprzestania łączenia społeczności Ariów z jego szkodliwą działalnością. Proponowaliśmy konfrontację na żywo w przestrzeni internetowej, na kanałach jego promotorów. Wszystkie wysiłki były zbywane i ignorowane przez plagiatora oraz jego współpracowników.

Ilość zawłaszczonych pomysłów i prac jest znacznie większa i jeżeli pojawi się taka potrzeba, przygotujemy szerokie i szczegółowe podsumowanie aktywności Arjana, które już omówimy w zespole na kanale YT Ariowie.

Kończąc marnowanie czasu na tego osobnika, pragniemy wyraźnie podkreślić, że Arjan nigdy nie osiągnął statusu wartościowego aktywisty i raczej jest i był określany jako upierdliwy turysta z osobowością narcystyczną. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że jego bardzo prymitywna postawa, będzie szybko odczuwana podczas spotkań w kolejnych grupach, które będzie penetrował.

Wszelkie „nauki” oraz poglądy Arjana, są dalekie od naszego kierunku rozwoju, działalności oraz ambicji członków Rodowej Społeczności Suwerenów Ariowie i naszej Republiki Suwerenów.

Uprzejmie prosimy o rozwagę i ostrożność.