Wielką Lechię jednoczyła w jej czasach więź wspólnoty interesów na-rodowych: wymiana handlowa, tradycja, kultura, duchowość i ziemia, która zawsze dostarczała wszystkiego czego człowiek mógłby potrzebować do utrzymywania swojego ciała przy życiu i zdrowiu.

Niektórzy nazywają Wielką Lechię Imperium Lechickim, ale ze starożytnych aryjskich przekazów takich jak Mahabharata, Aryjskie Wedy, wielu podań i źródeł rzymskich, greckich, babilońskich, hebrajskich i innych, wyłania się raczej obraz bardziej zbliżony do wspólnotowej organizacji społecznej, który dziś możemy nazywać Unią Lechicką. Tworzył ją zbiór połączonych na-rodów słowiańskich skupianych wokół samostanowiących osad-grodów-państw. Wnioski historyczne o takiej ówczesnej formie organizacji państwowości są najbardziej przekonujące i także w tamtym czasie najbardziej powszechne na całej Ziemi.

Wspólnota, unia lub konfederacja narodów-państw-miast zarządzana była w sposób naturalny przez najsilniejsze ośrodki na-rodowe. Utrzymywały i przejmowały one władzę wymiennie, gdy okresowo wyłaniał się ich własny wpływ i moc, dltego rozmieszczone były w różnych miejscach geograficznych, w różnym czasie.

Zobacz „Poczet królow Lechii