Matka i córka, które przyleciały na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach okazując przy kontroli „Dowód Osobisty Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej” przekonywały, że dokumentem można legitymować się na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach należących do strefy Schengen. Jednak z błędu wyprowadzili je strażnicy graniczni.

Źródło: Przyleciały z Anglii. Okazały Dowód Osobisty Suwerena II RP

Człowiekiem wydającym te wspomniane wyżej kolekcjonerskie „Dowody Osobiste Suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej” jest wątpliwego pochodzenia Hrabia, Jan Zbigniew Potocki, który na podstawie swoich również wątpliwych moralnie działań i roszczeń ogłosił się Prezydentem II RP. Ludziom inteligentnym prawie od początku jego działalności było wiadomym, że ten przebieraniec i samozwańczy wódz to zadłużony oszust, desperat, polityczna chorągiewka i oszołom, który siedzi w kryminalnej chazarskiej kieszeni.

Jedyny rozsądny, suwerenny i posiadający międzynarodowe umocowania prawne projekt dokumentów Suwerena, realizowany obecnie, to Karta Suwerena nadziemnego państwa Rzeczpospolitej Suwerenów, w skrócie zwanej RPS. Projekt jest dopinany na ostatni guzik na miarę standardów miedzynarodowych ISO.

Szkoda, że nadal tak niewielu określających się suwerenami żywych ludzi rozumie ten projekt, więc w efekcie niestety zbyt wolno jest realizowany, również z powodu niewielu aktywnych i świadomych suwerenów oraz śladowych ilości napływających i czystych środków. Chociaż co jakiś czas zdarzają się różnego rodzaju lukratywne propozycje finansowe, przekraczające niejednokrotnie obecne realne potrzeby, to korporacyjny rodzaj dofinansowania suwerennego projektu jest niedopuszczalny i taka zasada jest bezkompromisowo realizowana przez administrację RPS.

Większość ludzi zaprogramowana systemowo woli rzucać się na szybkie, populistyczne rozwiązania oparte na falszywych obietnicach, składanych przez różnego rodzaju samozwańczych wybawców ludzkości i wodzów świata, którzy operują kwiecistym językiem iluzorycznych, bezpodstawnych i nie zakotwiczonych w prawie roszczeń.

Ale jak to się czasem mówi: dopóki piłka w grze jeszcze nie wszystko stracone. Projekt Rzeszpospolitej Suwerenów jest realizowany pomimo wielu szkodliwych działań rzeszy wynajętych troli oraz nie mniej licznej grupy zapaleńców sprzyjających piramidalnemu systemowi korporacyjnej władzy określanych również przez system mianem pożytecznych idiotów.

Karta Suwerena powinna się ukazać niebawem. Najpierw przetestowana zostanie na przejściach granicznych przez specjalnie wyznaczonych testerów, wspomaganych przez zakontraktowane i specjalnie wyselekcjonowane biura i kancelarie prawnicze.