Nasze państwa to korporacje, a świat to biznes kontrolowany przez niewielką grupę nietykalnych rodzin bankierskich. Prawa, które kontrolują nasze społeczeństwo, były przez tysiące lat starannie konstruowane, aby chronić korporacje, dając nam jednocześnie złudzenie, że jesteśmy wolni. My, ludzie, jesteśmy w błogiej nieświadomości, że jesteśmy niewolnikami i majątkiem tych, którzy kontrolują biznes. Nadszedł czas, aby się obudzić i uwolnić. Nikt nie zrobi tego za nas. Wszechświat czeka na nasze działanie, aby móc odpowiedzieć prawem przyciągania i przyjąć ludzkość do uniwersalnej społeczności istot o wyższej świadomości.” – Michael of the family Tellinger – 2005

UBUNTU

Ja… jestem tym, kim jestem, ponieważ wszyscy jesteśmy tym, kim jesteśmy.

„Jest to esencja bycia człowiekiem nie można istnieć w izolacji. Mówi o naszych wzajemnych powiązaniach. Nie można być człowiekiem w pojedynkę, a kiedy posiada się tę cechę – Ubuntu – jest się znanym ze swojej hojności. Zbyt często myślimy o sobie jako o jednostkach, oddzielonych od siebie, podczas gdy jesteśmy połączeni i to, co robimy, ma wpływ na cały świat. Kiedy robisz coś dobrze, to to się rozprzestrzenia; to jest dla całej ludzkości”.

Michael Tellinger jest południowoafrykańskim pisarzem, politykiem, odkrywcą i założycielem Partii Ubuntu, która wspiera dostarczanie wolnych zasobów w całym społeczeństwie. Prowadzi kampanię przeciwko bankom i bankom centralnym oraz jest orędownikiem alternatywno-prawnych pomysłów na pozyskiwanie pieniędzy z instytucji finansowych. Jest również propagatorem alter-archeologii, na którą wpływ miały idee Zecharii Sitchina dotyczące starożytnych astronautów. Przedstawia kamienne ruiny Blaauboschkraal, interpretowane przez archeologię głównego nurtu jako XVI-wieczne znaki graniczne, jako „Kalendarz Adama” – zbudowaną przez kosmitów strukturę w centrum sieci kamiennych kręgów w Afryce Południowej, która według niego kierowała energię w czasach starożytnych.