OŚWIADCZENIE

[…składane policjantom w przypadku interwencji za niezasłanianie ust i nosa do użytku w Polsce] Szanowny Panie/Szanowna Pani, zgodnie § 2. ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych...