Czym jest niewola, czym jest wolność?

Czym jest niewola, czym jest wolność?

​Wszystko i każdy isnieje w relacji do czegoś i w tym sensie jesteśmy powiązani, połączeni i w jedności. Ale czy to oznacza niewolnictwo? A jeśli tak, to w jakim kontekście? Czy współistnienie z naturą rzeczy na własnych, naturalnych zasadach bez naruszania wolności...