Suwerenna Deklaracja Narodzin, a Akt Urodzenia

Suwerenna Deklaracja Narodzin, a Akt Urodzenia

Czy możliwy jest suwerenny Akt Urodzenia i czy jest udokumentowaniem narodzin człowieka, czy osoby?Przypomnijmy definicję OSOBY. „Pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie...