~
Tutaj
https://t.me/Ariowie
~
Sobota 18 grudnia 2021
Godzina 16:00
Konferencja głosowa
~
“Suwerenność – samotnie
czy w unii?
Realne spojrzenie na
konfrontację z systemem.”
~
Prelegent: Marcin Vam
Prowadzący: Wiatr
~
Dwa akty.
Przedstawienie zagadnienia
oraz odpowiedzi na pytania.
~
Wszystko pod czujnym okiem moderatorów zostanie zarejestrowane i upublicznione.
~
Serdecznie Zapraszamy